Čtyři hodnoty indiánů kmene Lakota (Siouxové)

VELKORYSOST – Wacantognaka

Velkorysost je vlastnost, kterou má každý pravý Lakota.
Lidé z Lakoty se učí starat se o své rodiny a příbuzné a o všechny chudé členy své komunity.
Lakota je vážený nejenom pro svou schopnost zajistit jídlo, oblečení a přístřeší, ale i pro svoji nezištnou štědrost. Hodně dávat je mnohem lepší, než mnoho vlastnit. A nejhorší urážkou je být označen za lakomce. Při významných příležitostech se navzájem uctívají dary – „otuhan“.
Během obřadu se dárce dělí o celý svůj majetek s ostatními. V takovém případě se dokonce může stát, že dárce rozdá všechno.

ODVAHA – Woohitika

Péče o ostatní si vyžaduje statečnost a často i odvahu. Protože to často znamená překonávat v zájmu jiných různé těžkosti a problémy.
Co vlastně odvaha je, se učíme z příkladů a příběhů.
Lakotové se učí čelit nebezpečí a dokonce i důstojně přijmout smrt. Kdysi jste si mohli odvahu otestovat snášením úderů. Dnes ji člověk dokazuje tím, že se staví čelem svým zlým myšlenkám a touhám. Udělat změnu chce vždy odvahu, větší než utíkat před problémy, jakým je tenhle. A proto si každý, kdo na sebe bere riziko a odpovědnost za pomoc jinému, zasluhuje pozornost a respekt.

RESPEKT – Wowacintanka

Pokud chceme žít společně v míru, musíme se navzájem respektovat. Starší respektujeme pro jejich moudrost, mladé proto, že jsou budoucností národa. Takový postoj zahrnuje i respekt ke všem ostatním věcem na světě, protože i je, stejně jako všechno na zemi, vytvořil Velký Duch. Všichni lidé a věci spolu souvisí. Podle svatých mužů je všechno „jeden velký celek“. Vyjadřujeme to prostřednictvím svých denních modliteb a našeho chování.
Tak vzniká v rodině a mezi kmeny a národy mír.

MOUDROST – Woksape

Vědomosti a moudrost starších mají pro blaho lidí velký význam. Jejich rady jsou moudré, protože hodně zažili a znají koloběh událostí.
Díky této moudrosti můžeme lépe chápat svět kolem nás a žít v něm v míru. Tato moudrost nám ukazuje, že lidé jsou cennější než hmotné věci anebo peníze. A každý by měl jiného soudit pouze na základě jeho vnitřních vlastností. Moudrost je poznání, že člověk není bez Boží pomoci ničím. Pokora a vzájemná péče jsou nejmocnější ze všech moudrostí.

Moudrost je jako vycházející slunce v dopoledních hodinách. Jen skrze ni můžeme vidět věci jaké skutečně jsou. Z tohoto důvodu se lidé tradičně obracejí k východu slunce, aby se modlili a prosili Boha o moudrost.

Úryvek z „Lakota Life“, Ron Zeilinger.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *