Opatrně s novými projekty – Mars jim právě teď nepřeje!

Retrográdní pohyb planety znamená při pohledu ze Země cestu planety nazpět. Jde o jakýsi návrat do minulosti, do sebe, předefinování získaných zkušeností, zpomalení ve všech sférách činnosti, které příslušná planeta tzv. „řídí“.

A co je v astrologii pod vlivem Marsu?
Aktivita, drajv, energie, nové začátky, iniciativa, pronikání vpřed, asertivita (agresivita), zrychlení, síla, odvaha, hněv, sexualita, boj o přežití, operace, záněty, svaly, nadledvinky, konflikty a spory, zbraně, sport, mladí muži a sportovci, oheň, železo, výbuchy, požáry, atd.

Retrográdní fáze Marsu začne 23. ledna a potrvá do 14. dubna 2012, důsledky jeho zpětného chodu budeme ale pociťovat až zhruba do 19. června 2012 (než se zase vrátí na 23°06′ Panny, odkud začala jeho cesta zpět).

Čeká nás 80 poměrně náročných dní. Lidé s planetami a rohy horoskopu v proměnlivých znameních – Blíženci, Panna, Střelec a Ryby – budou toto období vnímat jako zvláště akutní (podobně jako Berani a Štíři, kterým planeta Mars vládne – ale to už je spíš otázka na vašeho astrologa).

Máme teď možnost se osvobodit od sociálních vlivů a stereotypů, od obvyklých reakcí, které ovládají naše životy, a revidovat principy svých aktivit a způsobů jednání. Právě v tuto dobu náš způsob řešení konfliktů, naše projevy nepřátelství, hněv, sebedůvěra, schopnost riskovat, projevy vůle i fyzická aktivita budou vyžadovat určité přehodnocení a případně nový přístup.

Vyzkoušet si to můžeme „naostro“ hlavně 3. března 2012, kdy Slunce = „vědomí, osobnost“ a Mars – „aktivita, dynamičnost“ budou stát přesně proti sobě (bude se to týkat obecně všech lidí, takže bezpochyby to bude zajímavý den!  )

Během tohoto období se znovu projeví především naše nevyřešené konflikty, nekonstruktivní reakce, městnající hněv a určitou slepotu přístupů v odvaze riskovat – a nebo naopak: můžeme se dostat do stavu, když nebudeme schopni takřka nic udělat.

Co vlastně očekávat od retro Marsu v Panně?
Mars v Panně má náročné, perfekcionistické postoje, sklon k posedlosti různými maličkostmi a detaily – zásadní spory tedy mohou vznikat pro naprosté drobnosti.
(a dotčena mohou být i další „panenská témata: zdraví, vzdělávání, péče o nemocné příbuzné, výživa a hygiena, pracovní problémy a každodenní činnosti). Může se objevit i určité napětí ve vztazích se (spolu)zaměstnanci nebo se mohou k naší práci stavět kriticky naši šéfové, takže pozor na případné zmatky a nedodělky! Dokonce se může stát, že jakkoli se budeme v práci snažit, realita prostě naše úsilí takříkajíc zválcuje! A zdánlivé maličkosti mohou být v tomto období klíčové a mít závažné důsledky.

Pokud v tomto období budeme podléhat emocím, nemusíme vždy být schopni situaci objektivně vyhodnotit – v „panenském“ zaměření na detaily nemusíme pro stromy vidět les.
A protože energie znamení Panny se týká i zdraví, je lépe se držet přiměřeně střídmého režimu v jídle – je to lepší, než si přivodit žaludeční problémy.
Problémy a konflikty, se kterými se budeme v tomto období potýkat, budou nejspíš mít kořeny v období poslední konjunkce Slunce a Marsu – tedy nejspíš s událostmi na přelomu ledna/února 2011 (ve výhodě budou tedy ti z nás, kdo jsou schopni si toto období podle deníku nebo seznamů schůzek osvěžit v paměti).

Zvláštnosti aktivit v období retrográdního Marsu aneb co bychom neměli dělat:
Retrogradita Marsu je na jedné straně spojena s jakýmsi vyhroceným vnitřním napětím na jedné straně – a na druhé straně s obecným poklesem energie – přirozený tok energie je v této době zaměřen spíš na přezkoumávání a přehodnocování, tedy spíš na vnitřní činnosti než na vnější cíle a výsledky. Nemá smysl se v tuto dobu pokoušet o nějaký průlom v byznysu nebo o prosazení „bleskových projektů“ – znamenalo by to něco plavbu proti proudu na špatně ovladatelné lodi. Z tohoto důvodu také nově započaté projekty nepřinášejí do budoucna očekávaný výsledek. Vlastně v této době jen pouhé udržení stávajícího stavu vyžaduje vynaložení většího úsilí a na nové podnikání či dobývání nových pozic se energie prostě už nedostává. Hodně věcí se v tuto dobu jaksi zpomaluje, přibržďuje, realizace mnoha záležitostí se do jisté míry komplikuje, bývá mnohdy nutné korigovat celé původní plány.
Pokud dokážeme přibrzdit a dotáhnout věci nedokončené, přinese nám to větší prospěch než trvalé a umíněné „dupání na plyn“ a snaha něco protrhnout silou.

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat období od 12. března – 04. dubna 2012, kdy se k retrográdnímu Marsu připojí navíc i retrográdní Merkur. V tuto dobu především nečiníme žádná důležitá rozhodnutí, nepůjčujeme si ani nepůjčujeme, nepořizujeme důležité nákupy, neprovádíme žádné plánované operace, nestartujeme nové projekty a vůbec nepodnikáme jakékoli aktivity, zaměřené do budoucnosti.

V tomto období se totiž nemění a nerevidují jen naše osobní postoje a reakce – podobné procesy probíhají v ekonomice, legislativě, společenských prioritách. Snižuje se celkově podnikatelská činnost jako důsledek objektivních okolností a nestabilních podmínek. Zahajování nových projektů v této době připomíná spíš budování hradů na písku.

Astrologická praxe navíc ukázala zajímavou zákonitost: ten, kdo v období retrográdního Marsu zahájí válku, projeví agresi nebo podnikne aktivní kroky ve smyslu vyřízení vlastních šarvátek, podá žalobu, iniciuje určitou konfrontaci – většinou to s odpuštěním projede, byť jeho věc byla „oprávněná a svatá“.

Mars je rovněž spojen s tématem vztahů mezi pohlavími a jejich sexuálním aspektem. Během této doby bychom neměli zahajovat „námluvy“, mít s novým partnerem první pohlavní styk (já vím, že je to na dlouho, ale…). Nové sexuální kontakty z této doby nebudou přinejmenším nějak harmonicky pokračovat a většinou se projeví jako dočasné, v horším případě mohou být problematické.

Mars je spojován s krví, ohněm a kovem, proto má přímou souvislost i s prováděním operací. V období retrogradity Marsu se nedoporučuje plánování jakýchkoli operačních zákroků, včetně kosmetických, (ačkoli pro akutní operace tento zákaz neplatí).

Nedoporučuje se rovněž začínat jakékoli vážné avantýry, kupovat auto, vydávat se na „nebezpečné cesty“ nebo realizovat důležité životní změny. Je lepší se zabývat projekty, které jsou už v běhu a se zahájením nových počkat, až se mars opět začne pohybovat zase direktně, vpřed.

Vzhledem k tomu, že Mars symbolizuje aktivní mladé lidi, sílu, agresi, až brutalitu – může v období jeho retrogradity častěji docházet k různým haváriím, požárům, silovým konfliktům, srážkám, rvačkám, provokacím jako jakémusi nekonstruktivnímu ventilu pro martickou energii. Obecně se zvyšuje podrážděnost a sklon ke konfliktům. Bude lepší, když se v tuto dobu vyvarujeme pobytu na rušných místech, nočních klubech a budeme se snažit nepodlehnout agresivním provokacím zvenčí.

Takže stručné shrnutí věcí, které bychom dělat neměli:

1. Zahajovat nový podnikatelský projekt nebo kampaň, vyžadující aktivní jednání a drajv.
2. Registrovat novou firmu.
3. Provádět plánované operace.
4. Nakupovat mechanizmy různého druhu: auta, výrobní prostředky, domácí spotřebiče, přístroje atd.
5. Zahajovat stavbu nebo rekonstrukci.
6. Organizovat sportovní či firemní přebory.
7. Riskovat, pouštět se do různých typů konfrontací.
8. Iniciovat polemiky, diskuse, debaty.
9. Bez závažné příčiny dávat auta do opravy nebo na preventivní kontrolu.
10. Měnit zaměstnání.
11. Jezdit na daleké služební cesty.
12. Používat řezné, palné a sečné zbraně.
13. Zahajovat „námluvy“.
14. Mít první nový sexuální kontakt.

Co naopak můžeme a měli bychom:

1. Udělat si pořádek ve starých záležitostech a dokončit všechny „pomníčky“ a nedodělky.
2. Znovu oprášit své někdejší sportovní aktivity, které by nevyžadovaly přílišné vynakládání energie: bojová umění, čchi kung atd..
3. Znovu začít s cvičením jógy, s meditací.
4. Víc odpočívat, častěji do práce vkládat přestávky v práci (pamatujme na větší únavnost v tomto období, nějaké hrdinské „já to rozchodím!“ v tomto případě nemá smysl.

Tak hodně zdaru! 

PhDr. Ludmila Plášková,
email: astromila@gmail.com

www.astrologika.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *